push-to-call

19 октомври ∣ 2021

Цветин Тодоров е избран за председател на НСБС

Удоволствие за нас е да споделим признанието на спедиторския и логистичен бранш към Александър Логистикс като една от водещите български логистични компании, налагащи стандарти за качество, морал и коректност в бизнеса.

На проведеното на 16 септември тази година Общо събрание на НСБС (Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика), бе гласуван съставът на Управителния съвет, като за негов председател бе избран г-н Цветин Тодоров, управител на Александър Логистикс.

За членове на УС Общото събрание на НСБС избра г-н Явор Панталеев, г-н Ангел Сафев, г-н Иван Петров, г-жа Мариета Григорова, г-н Васил Борисов, г-н Иван Кирчев, г-н Кольо Дойнов и г-н Петър Найденов. В Контролния съвет бяха избрани г-н Емил Дандолов, г-жа Ирина Великова и г-жа Олга Василевска.

Александър Логистикс става член на НСБС през 2006 година, като за периода 2009-2012г. г-н Тодоров е член на Контролния съвет, след което последователно е избиран за член на Управителния съвет и негов заместник-председател от 2015г, като отговаря за Учебния център на НСБС и активно се включва в дейността му.

„Една от причините да поема тази позиция е приемствеността в политиките и приоритетите, които Сдружението следва, а те са ясно дефинирани: защита на интересите на бранша, организационно укрепване на Сдружението и развитие на Учебния център“, сподели г-н Тодоров.

Във фокуса на дискусията попаднаха:

  • Ролята на Учебния център към Сдружението за подготовката на специалисти, от които българският спедиторски и логистичен бранш се нуждае и ще се нуждае в бъдеще;
  • Дигитализация на процесите и въвеждането на електронната товарителница;
  • Активизиране на секциите по различните видове транспорт и на тази база засилване на диалога между членовете за идентифициране и решаване на проблемите в бранша.

Кои са всички приоритетни направления на Сдружението в близък и средносрочен план, можете да разгледате в сайта на НСБС. Прочетете повече за събитието, отразено от БТП (Българска Транспортна Преса).

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.