push-to-call

24 април ∣ 2023

Терминът е-fulfillment идва от английски от “e-commerce” and “fulfillment” и е свързан с цялостния процес от обработката на онлайн поръчка до изпращането й до получател (с опаковане, транспорт, доставка). Стъпките по цялата верига до крайния клиент са от решаващо значение за електронната търговия, тъй като пряко влияе върху удовлетвореността и лоялността на клиентите.

Транспортът може да се организира  вътрешно от онлайн търговеца на дребно или да бъде възложен на външен доставчик на логистика (3PL).

Ето някои от най-често срещаните услуги в e-fulfillment-а:

  • Складиране и съхранение: Доставчиците трябва да предлагат сигурни съоръжения за складиране и съхранение, за да се съхранява добре стоката, докато бъде готова за изпращане до клиентите.
  • Обработка на поръчки: Служители обработват входящите онлайн поръчки, избират продуктите, опаковат ги и ги подготвят за изпращане. При някои бизнеси се предлага и видеозапис на пакетираните пратки.
  • Управление на наличностите (складовите запаси): Част от услугите е да се помага на фирмите да следят онлайн движението на стоката, така че винаги да знаят кога да подновят запасите и каква наличност имат на разположение за продажба.
  • Доставка: Нужен е транспорт (вътрешен или външна фирма), за да се придвижи стоката навреме до клиента. Във време на голяма конкуренция бързината е от решаващо значение за удовлетвореността на клиентите. Трябва да има възможност и за връщане на продуктите, ако не се харесват от потребителите.
  • Проследяване на поръчки: Е-fulfillment обикновено включва тракинг (проследяване на поръчките в реално време), така че клиентите да могат лесно да проследяват своите пакети и да са наясно със статуса на доставката.
  • Обслужване на клиенти: Може да бъде включено в услугата – онлайн и офлайн отговаряне на клиентски запитвания относно поръчки, доставки и връщане на продукти.
  • Анализ и отчитане: Инструментите за анализ и отчитане помагат на бизнеса да наблюдава и оптимизира своите процеси на e – fulfillment.
  • Специални услуги: Някой път се налагат индивидуални решения, съобразени със специфичните нужди на даден бизнес, като например уникални изисквания за опаковане или специални условия за доставка.

Като цяло услугите в процеса e-fulfillment са предназначени да помогнат на бизнеса да изпълнява ефективно, автоматизирано и точно поръчките и да предоставя възможно най-доброто клиентско изживяване. 

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.