push-to-call

08 юли ∣ 2022

Размерът на тол таксата за изминато разстояние от тежкотоварни пътни превозни средства се увеличава поетапно. Въвежда се и реално таксуване и за второкласната пътна мрежа за тежкотоварния трафик, която досега не бе таксувана.

Първото увеличение влиза в сила от 1 юли 2022 година. То е на база постановление на Министерски съвет № 142 от 24.06.2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на МС от 2019 г. и публикувано в държавен вестник бр. 49 от дата 30.06.2022 г. (извънреден).

Пътни превозни средства - от 01.07.2022
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т.
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,060,050,02
ЕВРО V0,070,050,03
ЕВРО III и IV0,080,060,03
ЕВРО 0, I, II0,090,080,03
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,160,130,09
ЕВРО V0,170,150,11
ЕВРО III и IV0,180,150,11
ЕВРО 0, I, II0,200,170,11
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,230,210,15
ЕВРО V0,240,220,15
ЕВРО III и IV0,270,250,16
ЕВРО 0, I, II0,320,290,18
Пътни превозни средства - от 01.03.2020
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т.
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,030,040,00
ЕВРО V0,030,040,00
ЕВРО III и IV0,040,050,00
ЕВРО 0, I, II0,060,070,00
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,060,050,00
ЕВРО V0,070,060,00
ЕВРО III и IV0,080,070,00
ЕВРО 0, I, II0,110,100,00
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси
АМI-ви класII-ри клас
ЕВРО VI, EEV0,110,100,00
ЕВРО V0,120,110,00
ЕВРО III и IV0,160,150,00
ЕВРО 0, I, II0,200,190,00

От 1.1.2023 следва допълнително увеличение на таксите. Очаквано, увеличението на тол таксите и високата инфлация ще повлияят на цените за транспорт към крайните клиенти.

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.