push-to-call

07 декември ∣ 2018

Двама служители, извършващи одит на складова база

„Александър Логистикс „ успешно премина одит за IFS Logistics сертификация, който цели да осигури прозрачност по цялата верига на достаките. Хладилните камери на компанията са снабдени с температурни датчици, които предоставят на клиетите данни за температурата по време на логистичните процеси.  IFS Logistics съвместява усилията на търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки. Този IFS стандарт, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, може да бъде приложен за логистични дейности, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти. IFS Logistics е стандарт за компании, чиято дейност е свързана с логистика за хранителни и нехранителни продукти като транспорт, съхранение, товарене/разтоварване и т.н. Сертифицирането по IFS може да предложи редица ключови предимства за компаниите, стремящи се да постигнат отлични резултати в качеството и удовлетвореността на клиентите си и да търсят конкурентно предимство на пазара:

  • Подобряване на доверието в доставчиците и продуктите;
  • Намалено време за проверка на доставчика;
  • Възможност за намаляване на индивидуалните разходи за одит чрез комбиниране на различни одити едновременно;
  • Подобряване на разбирането между ръководството и персонала, свързани с прилагането на процедурите;
  • Мониторинг на спазването на правилата за храни/нехранителни продукти;
  • По-ефективно използване на ресурсите;
  • Намаляване на необходимостта от инспекции на клиентите;
  • Независими одити на трети страни;
  • Подобряване на търговската репутация като доставчик на висококачествени и безопасни продукти.

Значителна част от търговските вериги в хранителния бранш, изискват да работят със сертифицирани логистични компании, защото така се гарантират изискванията към доставчиците и крайните потребители, относно безопасността на храните.

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.