push-to-call

15 ноември ∣ 2021

Технологии в транспортната логистика

Пандемията промени изцяло веригите на доставки и показа тяхната уязвимост. Фирмите с напредничаво мислене могат да използват тези условия, за да изградят гъвкави иновативни процеси и системи.

Преследвайки максимална ефикасност, веригите на доставки станаха глобални, многослойни, но затова пък „чупливи“. По – голямата част от специализираните доставчици на компоненти са в Китай. Това доведе до липса на прозрачност във веригите на доставки и липса на капацитети в Европа за производство на отделните компоненти. Същевременно са налице редица условия, дестабилизиращи веригите на доставки, като:

  • Американо – китайска търговска война;
  • В началото на пандемията се наруши доставката от Китай, което доведе до високо търсене, поради затварянето на западноевропейските икономики;
  • В началото на пандемията нямаше достатъчно стоки за регулярни отпътувания по море, което принуди логистичните доставчици да намалят транспортните си капацитети и създаде условия за последващ камшичен ефект;
  • В резултат на по-бързото от очакваното възстановяване, се появи недостиг на транспортни капацитети от Китай към Европа, което доведе до неколкократно увеличение на цените на транспорт и продължаваща липса на транспортни възможности;
  • Нарушаването на доставките в автомобилната индустрия доведе до огромно забавяне в производството на тежкотоварни транспортни средства – влекачи, ремаркета и контейнери.

Едновременно с изброеното по-горе, производството на нискостойностни стоки с интензивно влагане труд се измества от Китай към Виетнам, Тайланд и Индонезия, но това има своята цена.

Налице е реорганизиране на дистрибуционните канали към преобладаващите стратегии директно към клиента и изместването на стоките от магазинните мрежи към складовете за интернет поръчки.

Всичко това налага промяна във веригите на доставка (supply chain) към диверсифициране на риска спрямо доставките и подсигуряване, което води до увеличаване на себестойността на услугите.

В тази турболетна икономическа обстановка, технологиите, иновациите, опростяването и дигитализирането на процесите са ключови за успеха. Компаниите, които поемат по този път, ще станат по-конкурентноспособни и ще спечелят.

Александър Логистикс отговаря на зараждащите се нуджи

Като един от лидерите в областта на логистичните услуги, Александър Логистикс подложи на тотален редизайн бизнес процесите си и своята информационна инфраструктура чрез внедряване на иновативни технологични решения:

  • Нова TMS, CRM, WMS система с многослойна архитектура, която позволява достъп на всички видове крайни устройства;
  • Нови WEB портали за клиентите и самообслужване;
  • Нови WEB портали за партньорите в мрежите за доставки;
  • EDI B2B комуникации с клиенти и партньори;
  • Мобилни приложения за проследяване на крайните доставки в реално време.

Следвайте нашия уебсайт, блог и LinkedIn страница, за да разберете повече за иновациите, които Александър Логистик разработва и внедрява в отговор на променящите се нужди на глобалния бизнес и логистика.

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.