push-to-call
Хладилни камери

Хладилни камери

Като допълнение към сухите складови площи предлагаме и хладилни камери под наем. Разполагаме с пет хладилни камери – три с площ от 50 кв.м. и обем 150 м³, една с площ от 100 кв.м, една с площ от 100 кв.м. и обем 600 м³ и една с площ 140 кв.м. и обем 380 м³. Камерите са с възможност за работа при температурен режим от 0 до +8 С˚. Хладилните камери разполагат с предкамерно помещение, както и с достъп до рампа за товаро-разтоварни дейности. Като допълнение можем да предложим crossdocking операции в хладилен склад при температурен режими от 0 до +8 С˚.

Организации