push-to-call
Пейзаж в Хърватска

Хърватска

ГРУПАЖНА ЛИНИЯ С Хърватска

Александър Логистикс извършва групажен транспорт на пратки от и за Хърватска. Бихме могли да предложим вариант за директно събиране на частични и комплектни товари, както и да консолидираме групажни пратки в терминалите. Използваме предимно камиони оборудвани по ADR, което ни позволява да превозим и Вашите опасни товари. Разполагаме с добре развита мрежа за вътрешен транспорт в България и можем да доставим или съберем Вашата пратка от и до всяка точка на страната.

Транспорт Хърватска

Информация за транспорт Словения.

Препоръчителен срок за отправяне заявка за транспорт  – два дни преди датата на товарене. За запитвания бихте могли да попълните нашата ONLINE форма:

Към всички групажни линии

Организации