push-to-call

04 октомври ∣ 2022

Въпрос: Как влияят настоящите кризи и ограничения върху транспортно-спедиторския и логистичен бизнес?

Не бих говорил за кризи, бих говорил за смяна на играчите и нови възможности. Говорим за нарушения във веригите на доставки, защото прекалихме с „outsourcing”-a и хоризонталната интеграция, която стана прекалено комплексна и глобализирана, а COVID-19 и войната в Украйна усилиха нарушенията многократно.  Гео политическата обстановка се променя, издигат се нови бариери и с нея се променят веригите на доставки и транспортните коридори.

Европа се ре-индустриализира и пътят преминава през устойчивост. Необходимо е отговорно социално и екологично управление на ресурсите: суровини, енергия, човешки ресурси.

В това отношение за България с подходящото й географско положение и като цяло за региона Югоизточна Европа се разкриват по-скоро нови възможности, но трябва да действаме умно, за да не ги пропуснем. По традиция доминиращ е автотранспортът, който в състояние на липса на капацитет изживява растеж.

Увеличават се инвестициите в логистични центрове, за да се задоволи търсенето на складово-логистични услуги и е-fulfillment центрове, подсигуряващи нарастващата интернет търговия. За устойчиво развитие е необходима отговорна държавна политика за изграждане на ЖП и пътна инфраструктура, мултимодални терминали, така че България да стане част от новите коридори, свързващи Азия и Европа.

Въпрос: Промени ли се структурата на спедиторския сектор в България и Европа заради кризите около COVID-19, цените на горивата и войната в Украйна?

Не бих казал, че има значителна промяна в структурата на спедиторския сектор в България. Очевидно е обаче, че инфлацията в сектор транспорт, предизвикана от енергийната криза и високите цени на горивата, в комбинация от въведените нови тол такси,  води до една от най-високите инфлации в страната в сравнение с други отрасли.

Наблюдава се засилен износ поради търсене на алтернативни доставчици, които да заместят някои такива от Азия, както и завишени транзитни потоци от Европа към Турция.

За промяна в структурата бихме могли да говорим, ако разполагахме с алтернативни възможности за други видове транспорт. Всички сме свидетели, че изграждането на пътна, ЖП инфраструктура, както и интермодални и мултимодални терминали у нас, е предизвикателство. Без инфраструктура няма развитие и няма алтернативи в транспорта.

Имаме потенциални възможности да станем част от новите коридори (централен и южен), но горе споменатите предпоставки липсват, и е необходимо да се действа бързо и адекватно, за да не пропуснем възможностите си, а без подкрепа на държавата това не е възможно.

Кои са основните насоки, в които НСБС работи понастоящем?

НСБС (Националното сдружение на българските спедитори) е организация, работеща в дух на прозрачност, сътрудничество и взаимопомощ, гордееща се с приемствеността и последователността в политиките си, които следваме вече много години, а те са:

  • дейности в защита на браншовите интереси
  • развитие на бранша и повишаване на професионалната квалификация чрез учебния център на НСБС
  • активно сътрудничество с международните и европейски транспортни структури (НСБС е член на FIATA и CLECAT).

В момента фокусът е върху дигитализацията, а именно внедряването на eCMR и еFBL, чрез промяна на законодателната рамка както и популяризиране на платформи, които подсигуряват тези услуги. Разработихме ДОС (държавен образователен стандарт) за професията Спедитор-логистик, с което създадохме прецедент в системата на образованието като добра практика между бизнеса и образователните институции.

Активно си сътрудничим с университетите, преподаващи тази специалност, както и със 17 професионални гимназии  у нас, включително преподаващи по системата на дуалното обучение. В тях сме активен участник за създаване на учебните програми и обучението на самите преподаватели, като този процес продължава активно. 

Преди дни НСБС отбеляза своя 30-годишен юбилей в рамките на два дни с изключително сериозни мероприятия, в които участваха над 150 души, между които експерти от повече от 20 държави. В София се събра голяма част от ръководния състав на FIATA (Международната федерация на спедиторски асоциации), CLECAT (Европейска асоциация за спедиция, транспорт, логистика и митнически услуги), представители на спедиторски асоциации от региона на Югоизточна Европа, представители на АИКБ, БТПП, пристанища, партньори от страната и чужбина.

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.