push-to-call

30 март ∣ 2018

Карго пратка с надпис

Бизнесът печели пари, чрез продажба на продукти. Ако вашият бизнес внася или изнася своите продукти, вие инвестирате във вашата компания всеки път, когато изпращате товари.

Допълнителна застраховка „Карго“

По време на транспортирането вашият товар ще премине през много места по пътя към крайната дестинация. Включително товарене и разтоварване от камиони, контейнери, чуждестранни складове, летища, пристанища и други. Всяка стъпка е необходима, за да могат вашите стоки да достигнат до крайния адрес. Но докато стоките ви се движат рискът от евентуална щета нараства. В тази връзка препоръчваме допълнително застрахователно покритие срещу аварии, неправилно боравене и други опасности, които могат да причинят повреда или загуба на пратката ви.

Много фирми, които възлагат транспортирането на продуктите на външни изпълнители били те превозвачи или спедитори често считат погрешно, че доставчикът на услуги носи пълна отговорност за всякакви щети. Според действащото законодателство, превозвачът или спедиторът е отговорен единствено, ако настъпи повреда или загуба поради грешки или небрежност по време на транспортирането. Включително има съществуващи ограничения на отговорността на превозвачите или спедиторите в зависимост от вида транспорт. Както и на максималната сума на компенсацията, която те трябва да платят.

Застраховка Карго

Ето и няколко нагледни примери, за които препоръчваме сключването на пълна застраховка „Карго“.

  • В случай, че внасяте или изнасяте електроника, козметика, дизайнерски стоки, техническо оборудване или стойността на вашата пратка е по-висока от максималната сума определена в ограниченията (в съответните конвенции). При използване на автомобилен транспорт стандартната застраховка се изчислява въз основа на теглото на вашата пратка. И ако стойността надвишава 1000 EUR на 100 kg е разумно да сключите допълнителна “Карго“ застраховка.
  • Превозът на товари в чужда държава често включва множество движения и обработка на една и съща пратка. Стоките, които са добре опаковани в дървени каси и са добре защитени, ще бъдат с по-нисък риск от стоките в картонени опаковки.При транспортиране на насипни товари, крехки, чупливи или чувствителни стоки е препоръчително да обмислите възможността за сключване на допълнителна“Карго“ застраховка.
  • Характерно при морските транспорти е, че освен случаите на повредена или унищожена стока товародателят (собственикът на товара) може да изпадне в ситуация, когато корабособственикът обявява „Обща Авария“ (General Average). „Обща Авария“ е правна норма в корабоплаването, посредством която корабособственикът има право да си възстанови част от направените извънредни разходи за запазване или спасяване на кораба и стоката, понесени в резултат на инцидент. Трябва да се има предвид, че при обявяване на Обща Авария собствениците на спасените от опасността стоки са длъжни да предоставят обезпечение чрез депозит или банкова гаранция. Това трябва да покрие дължимия от тях дял в компенсацията на загубите, понесени от корабособственика и собствениците на погиналите при инцидента стоки. В противен случай, корабособственикът има право да задържи стоките и да ги продаде за уреждане на Общата авария. Ако собственикът на товара е направил “Карго“ застраховка, тогава застрахователят поема предоставянето на обезпечение. Както и последващо изплащане на дължимата компенсация по Общата авария, с което стоката може да бъде освободена.
  • Ако сте износител или вносител, който е платил изцяло или частично стоките преди да ги получи, рискувате да понесете финансова загуба в случай, че стоките са загубени или повредени по време на транспорта.

Допълнителната застраховка „ Карго „ ви дава увереност, че ако нещо се случи по време на транспорта, ще получите пълно обезщетение за стойността определена въз основа на фактурата за придобиване. Включително бихте могли да застраховате и транспортните разходи с цел обезщетение при последваща доставка.

Застраховка Карго защитава не само вашите стоки, но и взаимоотношенията с вашите клиенти.

Размерът на застрахователната премия зависи от няколко фактора, включващи:

  • Стойността и вида на стоките
  • Избраният вид на транспорт
  • Дестинацията

За повече информация можете да се свържете с отдел“ Обслужване на клиенти“ на тел.: 02 81 777 69 и 02 81 777 65, както и на имейл: cs@alog-bg.com

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.