push-to-call

11 януари ∣ 2017

Получаване на повредена пратка

При доставка на пратки с видими повреди, имате две алтернатви: да приемете или да не приемете повредената стока.

На пръв поглед алтернативата да не приемете доставката изглежда допустима, но тя води до риск от възникване на допълнителни такси за транспорт и складиране на пратката от превозвача.

По- добрата алтернатива е да приемете стоката, но трябва да имате предвид следното:

Повредите могат да са причинени от недобра транспортна опаковка, като в този случай най-вероятно изпращачът ще поеме отговорността. Втората вероятност е повредата да е причинена по време на транспорта, като при тази хипотеза щетите ще бъдат поети от превозвача.

За да бъдете обезщетен от някого по веригата на доставката, било то изпращач, превозвач или застраховател, е необходимо да оформите щетата документално и да предприемете следните действия:

1. Впишете забележка в транспортния документ придружаващ доставката.

Ако не впишете забележките си в товарителницата(или друг вид превозен документ), тя може да бъде използвана за доказателсво за изрядна доставка, в следствие на което ще загубите правото на обезщетение. Впишете какво е повредено, кога е повредено ако е ясно, като по възможност опишете детайлно повредените или липсващи стоки. Ако се налага изгответе допълнителен документ и изискайте подпис на водача или при негов отказ – друг свидетел.

2. Уведомете незабавно превозвача за въпросните щети или липси писмено.

При получаване на уведомление, започва да тече срока за предявяване на претенция. Възможно е превозвача или неговия застраховател да изпрати вещо лице, за да огледа стоката. Липсата на уведомление, често е причина застрахователя да откаже плащане на щетата.

3. Оформете документално описание на повредите или липсващите стоки и предявете щетата.

Желателно е да оформите подробен списък на повредените или липсващи стоки, както и да се обърнете към сървейор. В случай, че имате карго застраховка, проверете изискванията на застрахователя ви. Може да се наложи да представите и допълнителни документи, за доказване и изплащане на претенцията.

4. Запазете стоката предмет на щетата до получаване на окончателни инструкции от застрахователя или превозвача относно предаването им.

Стоките предмет на претенцията трябва да останат в състоянието, в което са получени, като по време на процеса на обработка на претенцията могат да бъдат предмет на повторни огледи. След изплащането на претенцията право на разпореждане с тях имат превозвача или застрахователя.

Ако все пак решите да откажете доставката, имайте предвид следното:

1. В случай на отказ, вие сте отговорни за неосъществяването й, в следствие на което превозвачът ще натрупа разходи за връщането й, съхранението и последващ транспорт, които ще бъдат за ваша сметка.

2. Ако не приемете доставката, транспортът и съхранението на стоки с вече повредени опаковки, могат да доведат до допълнителни щети.

3. За оформяне на щетата, било към доставчик или ваш застраховател е необходимо представяне на документи и протоколи за оглед от вещи лица или сървейор (препоръчително е да направите и снимки), които няма да сте в състояние да направите, ако не разполагате със стоката.

Полезно би било, да разработите стандартни инструкции за действие при приемане на доставки с щети или липси, които да предоставите на персонала си за да предотвратите възможността повредите да останат за ваша сметка.

Ако имате опит или имате нещо да споделите за подобни случаи, пишете ни…

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.