push-to-call

26 февруари ∣ 2020

Технологии за доставки

Технологичното развитие и електронната търговия промениха начина, по който функционират веригите за доставки (Supply Chain).  Последните тенденции са за разграничаване между утвърдените технологии за проследяване на доставката,  и новите технологии, които позволяват,  да се наблюдава информация в реално време при превоз и доставка в крайната отсечка от транспорта.

Как да оптимизираме последната отсечка от транспорта (last mile)?

Спедиторите и логистичните доставчици трябва да разберат проблемите в използваната към момента технология, и каква нова технология би могла да се утвърди, като създаде разликата в превоза в последната отсечка и да определи мерките, които е необходимо да се предприемат днес, за да могат компаниите да се  подготвят за бъдещите приложения на технологията, която ще облекчи най-критичния аспект на доставката – транспортът в крайната отсечка.

Правилната комбинация от технологии и процеси ще позволи на спедиторите да се развият и подобрят представянето на транспорта и системите за проследяване на доставката (TRACK AND TRACE).

Настоящите системи за проследяване на превоза в последната отсечка, са проектирани, предвид традиционния процес във веригата на доставки, при който доставката е от бизнес към бизнес (B2B model) и в последствие клиентът закупува артикула в магазин на търговеца.

През последните години се наблюдава възход на електронната търговия, който ще наложи промени, които се очаква да променят процесите в близко бъдеще. Най – големите търговци на дребно в електронната търговия Amazon, Target и Walmart, са инвестирали безброй ресурси в развитието на подобрено управление на доставките и логистиката, като в наши дни те съсредоточават усилията си към подобряване на процесите в транспорта в крайната отсечка.

Вече не е достатъчно да казвате на клиентите, че продукта ще бъде доставен днес. Клиентите искат да знаят повече информация. Какво в точното време, в което ще бъде доставено и какво е необходимо, за да използват продукта веднага?

С други думи, традиционната технология за проследяване на доставката в последната отсечка от транспорта, просто не предоставя достатъчно информация за подобряване на доставката и осъществяване на по-добра връзка с потребителите.

Каква е необходимата технология, с която търговците да посрещнат нуждуте на потребителите?

Всеки изпращач има различни предпочитания, каква е точната технология, която е необходима за проследяване на доставката в последната отсечка.

Независимо от дейността на компанията и предприетите от нея инициативи, ефективната технология за доставка в крайната отсечка от транспорта е задължително да включва поне следните системи:

TMS. Системата за управление на транспорта (Transport Management System)), трябва да разполага със способността да гледа отвъд доставката в крайната отсечка, осигурявайки планиране на транспорта в реално време и опция за автоматизирано управление на толерансите и надбавките при доставката в последната отсечка.

Warehouse Management System

WMS. Системата за управление на складовите (Warehouse Management System) е още един критичен компонент в ефективното управление на логистиката в крайната отсечка от превоза.

Доставката на стоки до дистрибуционните центрове и управлението на поръчките за експедиране към клиенти се извършва чрез  WMS  система, която е отговорна за правилното складиране, управление на поръчките и подаване на коректна информация за размера, тегло на пратките, както и обема на транспортираните стоки.

Тенденцията в последно време e за силно развитие на складовете за обработка на интернет поръчки и транспортиране на пратките от тях до краен клиент.

CRM. Друг важен аспект е системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management). Използваната от компанията технология трябва да позволява на изпращачите да комуникират с клиентите с цел персонализиране на доставката, особено когато са необходими по специфични услуги като специализирана опаковка или извършване на доставка със специално оборудване.

На последно място, но не по важност е наличието на интегриран и централизиран достъп до всички системи описани по – горе.

Крайната технология е проста, но от изключителна важност е тя да бъде опитно съчетана и интегрирана с всички налични системи използвани от компанията. Изброените по – горе, системи могат да работят добре, за да допринесат за превоза в последната отсечка от транспорта, но те трябва да бъдат свързани и да споделят информация по между си. Нагледно, логистичната стратегия може да бъде, както най – силната, така и най – слабата част от веригата на доставки и да повлияе върху ежедневния бизнес на компанията.

Кои са стъпките, които трябва да бъдат предприети сега, за да изберете правилната технология за доставка в крайната отсечка от превоза на товари?

Изборът на правилна технология в логистиката за доставка в последната отсечка е определящ за успеха на компанията. Тя позволява на изпращачите да разберат техните разходи и възможности в рамките на този жизненоважен етап от логистиката, който се явява допълнителна възможност за взаимодействие с клиентите.

Следователно спедиторите и логистичните компании трябва да предприемат действия сега, за да установят правилните технологични процеси:

  1. Изградете връзка с клиентите, чрез подобряване или внедряване на специализиран CRM.
  1. Прилагайте стандартна система за управление на поръчките (OMS) и (WMS), които да елиминират риска от неизпълнени поръчки и да гарантират, че доставките се извършват от място, възможно най-близко до клиентите.
  1. Инвестирайте в доставката в крайната отсечка, включително TMS софтуер, за да постигнете желаното ниво на видимост на процесите в транспорта, което да осигури прозрачност от край до край в логистиката. Така ще разполагате с инструмент, който разкрива, какво точно се случва в процесите на доставка при превоза в крайната отсечка.
  1. Осигурете точност, чрез системи, използващи усъвършенствани алгоритми и комбинирани анализи. Идентифицирайте грешките и сведете закъсненията на доставките до минимум.
  1. Възползвайте се от предлаганите от логистичните оператори опции за доставки в същия ден, които се увеличават поради промените в пазара, продиктувани от големите онлайн търговци на дребно.
  1. Заимствайте опит от новаторите в превоза в последната отсечка, който би могъл да разкрие начин за подобряване на доставката в крайната отсечка, без да доведе до високи режийни разходи за допълнителна консолидация на товари и евентуални рискови закъснения на доставките.
  2. Интегрирайте и надграждайте транспортните системи, особено тези, за които не е необходим голям ресурс и се предлагат онлайн.

Организации

Не пропускайте

Регистрирайте се в нашия бюлетин, за да получавате специални оферти директно на емайл.