push-to-call

13 август ∣ 2021

Изграждане на нови складови площи

Промяната във веригите на доставки доведе до нарастване на обема товари и особено на тези в направление износ от България. Това предизвика повишено търсене, както на транспортни така и на логистични услуги. От друга страна нарастването в производството и повишените нива на потребителските разходи са показател за растеж и през следващата година. За да отговори на тенденциите Александър Логистикс предприе изграждане на нов складов модул, които ще увеличи капацитета на складиране с 2000 палетни места, което ще подсигури растежа на договорната логистика. В същото време, това ще даде възможност за увеличаване на складовите  площи използване за cross-docking операции нужни за транспортирането на палетни пратки и групажни стоки. Фирмата е един от основните доставчици на експресни транспортни услуги в България и Европа.

Организации