Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП НА СТРОЕЖА НА ТЕРМИНАЛ ЗА КРОС ДОКИНГ

Започна завършващата фаза от изграждането на нов крос докинг терминал (от. англ - cross-docking), който е разширение на логистичната база на Александър логистикс. Обслужването на доставките ще се осъществява от 15 товарни рампи, съоръжени с видеонаблюдение и устройства за приемане и издаване на стоките. Новият терминал ще намали времето за претоварване и ще улесни обработката на нарастващите товаропотоци от групажни пратки. Очаква се терминалът да влезне е експлоатация през месец март 2019.