Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

Сертификат IFS Logistics

„Александър Логистикс „ успешно премина одит за IFS Logistics сертификация, който цели да осигури прозрачност по цялата верига на достаките. Хладилните камери на компанията са снабдени с температурни датчици, които предоставят на клиетите данни за температурата по време на логистичните процеси.  IFS Logistics съвместява усилията на търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки. Този IFS стандарт, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, може да бъде приложен за логистични дейности, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти. IFS Logistics е стандарт за компании, чиято дейност е свързана с логистика за хранителни и нехранителни продукти като транспорт, съхранение, товарене/разтоварване и т.н. Сертифицирането по IFS може да предложи редица ключови предимства за компаниите, стремящи се да постигнат отлични резултати в качеството и удовлетвореността на клиентите си и да търсят конкурентно предимство на пазара:

 • Подобряване на доверието в доставчиците и продуктите;
 • Намалено време за проверка на доставчика;
 • Възможност за намаляване на индивидуалните разходи за одит чрез комбиниране на различни одити едновременно;
 • Подобряване на разбирането между ръководството и персонала, свързани с прилагането на процедурите;
 • Мониторинг на спазването на правилата за храни/нехранителни продукти;
 • По-ефективно използване на ресурсите;
 • Намаляване на необходимостта от инспекции на клиентите;
 • Независими одити на трети страни;
 • Подобряване на търговската репутация като доставчик на висококачествени и безопасни продукти.

Значителна част от търговските вериги в хранителния бранш, изискват да работят със сертифицирани логистични компании, защото така се гарантират изискванията към доставчиците и крайните потребители, относно безопасността на храните.