Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

НОВА ГРУПАЖНА ЛИНИЯ ФРАНКФУРТ - СОФИЯ - ФРАНКФУРТ

Александър логистикс стартира нова директна групажна линия Франкфурт – София - Франкфурт. Дъгогодишният партньор за Германия GROUP 7 AG изгради нова складова база във Франкфурт, което ще допринесе за подобряването на групажния сервиз в региона. Новосформиран отдел от утвърдени специалисти в GROUP 7 AG ще посреща нуждите на клиентските запитвания и увеличаващите товаропотоци от групажни, цели и частични товари. Съвместното партньорство позволява на компаниите да предлагат нова услуга по релацията Франкфрут с фиксирани отпътувания два пъти седмично и кратко транзитно време за доставки врата- врата.