Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

НОВ ОНЛАЙН УЕБ ПОРТАЛ

От средата на месец Февруари предоставяме на нашите клиенти „ online WEB” портал възможности, за получаване и отпечатване на електронни фактури. В допълнение, чрез портала потребителите ще разполагат с възможност да отпечатват и придружаващите доставката транспортни документи. Ако желаете да разполагате с постоянен достъп до архива на Вашите финансови и транспортни документи, моля свържете се с нас: cs@alog-bg.com