Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

Оператор в отдел „Обслужване на клиенти“

Изисквания:

Средно образование
Владеене на английски език (други езици са предимство)
Компютърна грамотност
Комуникативност
Умения за работа в екип
Устойчивост в напрегнати ситуации

Задължения:

Приемане на запитвания от страна на клиентите
Осигуряване на адекватна и своевременна помощ по телефон или чрез и-мейл
Пренасочване на обаждания, които не могат да се разрешат на локално ниво
Бързо и ефективно обработване на поставените задачи
Записване на данните от проведените разговори в специализирана компютърна база данни

Ние предлагаме:

Присъединяване към млад и динамичен екип
Възможности за развитие и постоянно професионално усъвършенстване
Адекватно възнаграждение

 

В случай на интерес ни пишете на office@alog-bg.com