Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

Транспорт от Европа до Грузия - вече два пъти седмично

Доверието на клиентите ни и надеждността на групажния севриз, в направление Грузия доведе до увеличаване на поръчките за транспорт, в следствие на което вече предлагаме няколко отпътувания седмично от терминала ни в София.