Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

Регулярен транспорт на групажни пратки до Армения

Ежеседмичната регулярна групажна линия София – Ереван функционира повече от година. Произхода на пратките е основно от Европейския съюз. Силно развитата структура от партньорски терминали и регулярният транспорт до София ни позволяват да оферираме стабилни годишни цени и надежден сервиз.