Запитване

 • Моля, попълнете полетата или ни пишете на cs@alog-bg.com

  Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Товарен Пункт
  Разтоварен Пункт:
  ОБОРУДВАНЕ
  Описание на Товара
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:
 • Клиент
  Описание:
  Файл:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СКЛАДОВА БАЗА

Българската компания "Александър логистикс" започна изграждането на нова складова база в Казичене. Новият проект включва 2400 кв.м закрити площи и ще се използва за крос докинг, т.е. моментно преразпределение на стоките. Дотук компанията притежава складова база от общо 25 хил. кв.м, от които 8 хил. кв.м закрити складови площи също в Казичене. Инвестицията в сегашното разширение заедно със земята е 1.8 млн. евро, от които 30% са от банково финансиране. Според Цветин Тодоров, един от собствениците на "Александър логистикс", такава инвестиция се възвръща за около 12 години. Предназначението на новия проект е крос докинг (от. англ - cross-docking). Това е логистична услуга, при която, когато стоката стигне до базата, се преразпредля и натоварва за дистрибуция директно, без да се складира или задържането на стоките е за много кратък период. Цветин Тодоров уточнява, че практиката, за съхранение на стока на крос док е в рамките на 24 часа. Идеята на тази система е намаляване на разходите за складиране, както и съкращаване на времето за доставка. "За такъв тип база от най-голямо значение е локацията. Не случайно сме избрали Казичене, тъй като е само на 15 минути от центъра на София", обяснява Цветин Тодоров, един от собствениците на компанията инвеститор. По план изграждането на обекта ще отнеме 3 месеца, като главният изпълнител „Каринекс“ е започнал работа по изкопа за сградата и основите. "Кастело Прикаст" (конструкцията на сградата) уточняват, че монтирането на основната конструкция на базата отнема само 3 дни. Избраната система на строителство е сглобяем стоманобетон, който гарантира и най-висока степен на огнеустойчивост на конструкцията. Инженерите посочват, че при този проект фокусът е върху енергийната ефективност. Инвестициите са в повече изолации, тъй като сградата няма да се отоплява, а от друга страна, ще се използва и максимално дневната светлина, за да се намалят разходите на електроенергия.